آخرین اخبار مربوط به حوزه حفاظت در برابر صاعقه و سیستمهای زمین شرکت رهنما تجارت پاسارگاد


تاریخ : 1399/03/20 شماره : 4 عنوان خبر : طراحی و اجرای سیستم حفاظت در برابر صاعقه و سیستم حفاظت داخلی برای کمپ های اکتشافی   خلاصه خبر : با توجه به حساسیت تجهیزات نصب شده در کمپ های اکتشافی نفت و گاز و لزوم بهره برداری صحیح از امکانات موجود در محل ، لازمست طراحی بصورت موردی با بررسی جزئیات جغرافیایی آن محل انجام شود .  اجرای مکمل حفاظت بیونی و داخلی محل حفاظت از مهمترین نکاتیست که باید مد نظر قرار گیرد  ... مشاهده کل خبر
 


تاریخ : 1399/03/10 شماره : 3 عنوان خبر : ساخت انیمیشن آموزشی بررسی نقاط پرخطر صاعقه در ساختمانها  خلاصه خبر : این فیلم آموزشی بر اساس تحقیقات میدانی انجام شده در مالزی تهیه شده و به بررسی درصد احتمال برخورد صاعقه به نقاط مختلف ساختمانها می پردازد . این  ... مشاهده کل خبر
 


تاریخ : 1399/02/25 شماره : 2 عنوان خبر : ساخت انیمیشن فواصل ایمنی در جایگاههای سوخت  خلاصه خبر : فواصل ایمنی در جایگاههای سوخت برای تعیین محل ایمن صاعقه گیر یکی از مهمترین اموریست که باید مد نظر طراح قرار گیرد . فاصله سیستم صاعقه گیر تا خطوط برق  ... مشاهده کل خبر
 


تاریخ : 1399/02/15 شماره : 1 عنوان خبر : طراحی و اجرای سیستمهای زمین فونداسیون خلاصه خبر : بهترین زمان برای اجرای سیستم زمین ، قبل از اجرای هرگونه فونداسیونی در پی ساختمان است . با تهیه مستندات لازم و شرایط و ابعاد پروژه طرح اجرایی تهیه و به مرور در مراحل اجرای فونداسیون بتدریج اجرا می شود .  ... مشاهده کل خبر