کاتالوگ محصولات شرکت رهنما تجارت پاسارگاد


عنوان محصول  : یک سری از صاعقه گیرهای الکترونیک خازنی تحت عنوان دات کنترولر پلاس DAT CONTROLER PLUS   مدلها :  AT-1515 , AT-1530 , AT-1545 , AT-1560  توضیح مختصر : صاعقه گیرهای الکترونیک خازنی تولید شرکت اپلیکاسیون تکنولوجیکاس اسپانیا که صاعقه گیرهایی خودکفا هستند و درصورت ایجاد شرایط جوی مساعد برای صاعقه فعال می شوند  دریافت
 


عنوان محصول  : یک سری از صاعقه گیرهای الکترونیک خازنی تحت عنوان دات کنترولر ریموت DAT CONTROLER REMOTE   مدلها :  AT-2515 , AT-2530 , AT-2545 , AT-2560  توضیح مختصر : صاعقه گیرهای الکترونیک خازنی تولید شرکت اپلیکاسیون تکنولوجیکاس اسپانیا که صاعقه گیرهایی خودکفا هستند و درصورت ایجاد شرایط جوی مساعد برای صاعقه فعال می شوند . تست این سری از صاعقه گیرها از راه دور فراهم شده است  ...  دریافت


عنوان محصول  : یک سری از صاعقه گیرهای الکترونیک خازنی تحت عنوان فلش کپتور FLASHCAPTOR مدلها :  AT-5315 , AT-5330 , AT-5345 , AT-5360  توضیح مختصر : صاعقه گیرهای الکترونیک خازنی تولید شرکت اپلیکاسیون تکنولوجیکاس اسپانیا که صاعقه گیرهایی خودکفا هستند و درصورت ایجاد شرایط جوی مساعد برای صاعقه فعال می شوند ...  دریافت


عنوان محصول  : شمارنده تعداد اصابت صاعقه  Lightning Counter مدل :   AT-034G  توضیح مختصر : شمارنده به ازاء هر اصابت صاعقه به سیستم ، یک شماره را بر روی نمایشگر خود ثبت می کند و بدین وسیله می توان از بروز تخلیه صاعقه مطلع شد . دریافت


عنوان محصول  : ثبت کننده اطلاعات صاعقه  ATLOGGER مدل :   AT-004G  توضیح مختصر : این ابزار علاوه بر ثبت تعداد اصابت صاعقه ، اطلاعات دیگری مثل پلاریته صاعقه ، زمان بروز آن ، انرژی تخلیه شده و ... را در خود ثبت می کند و بدین وسیله می توان از چگونگی تخلیه صاعقه مطلع شد . بعلاوه می توان اطلاعات را توسط فلش USB جابجا نمود . دریافت


عنوان محصول  : شمارنده تخلیه های اضافه ولتاژ Surge Counter  مدل : AT-3502  توضیح مختصر : این شمارنده تعداد دفعاتی که اضافه ولتاژ هایی در سیستم زمین تابلوها تخلیه شده اند را نمایش می دهد . دریافت


عنوان محصول  : اسپارک گپ SPARK GAP  مدل : AT-050K  توضیح مختصر : اسپارک گپ قطعه ایست که در همبندی هایی که اتصال مستقیم باعث بروز مشکلاتی می شود مورد استفاده قرار می گیرد . دریافت