حفاظت در برابر صاعقه

حفاظت اولیه عبارتست از حفاظت جلد خارجی ساختماها و تجهیزات در برابر اصابت مستقیم صاعقه . بدین معنی که  یک نقطه ترجیحی ایجاد می شود تا با تمهیداتی که از قبل بسترآنها تامین شده ، جریانات ناشی از برخورد صاعقه به آن نقطه ، بصورت ایمن به سیستم زمین منتقل شود .حفاظت اولیه عبارتست از حفاظت جلد خارجی ساختماها و تجهیزات در برابر اصابت مستقیم صاعقه . بدین معنی که  یک نقطه ترجیحی ایجاد می شود تا با تمهیداتی که از قبل بسترآنها تامین شده ، جریانات ناشی از برخورد صاعقه به آن نقطه ، بصورت ایمن به سیستم زمین منتقل شود .حفاظت اولیه عبارتست از حفاظت جلد خارجی ساختماها و تجهیزات در برابر اصابت مستقیم صاعقه . بدین معنی که  یک نقطه ترجیحی ایجاد می شود تا با تمهیداتی که از قبل بسترآنها تامین شده ، جریانات ناشی از برخورد صاعقه به آن نقطه ، بصورت ایمن به سیستم زمین منتقل شود .حفاظت اولیه عبارتست از حفاظت جلد خارجی ساختماها و تجهیزات در برابر اصابت مستقیم صاعقه . بدین معنی که  یک نقطه ترجیحی ایجاد می شود تا با تمهیداتی که از قبل بسترآنها تامین شده ، جریانات ناشی از برخورد صاعقه به آن نقطه ، بصورت ایمن به سیستم زمین منتقل شود .حفاظت اولیه عبارتست از حفاظت جلد خارجی ساختماها و تجهیزات در برابر اصابت مستقیم صاعقه . بدین معنی که  یک نقطه ترجیحی ایجاد می شود تا با تمهیداتی که از قبل بسترآنها تامین شده ، جریانات ناشی از برخورد صاعقه به آن نقطه ، بصورت ایمن به سیستم زمین منتقل شود .

 

 

سری صاعقه گیر دات کنترولر پلاس

DAT CONTROLER PLUS

مدلها :

 AT-1515 با ΔT برابر 15 میکروثانیه

 AT-1530 با ΔT برابر 30 میکروثانیه

 AT-1545 با ΔT برابر 45 میکروثانیه

AT-1560 با ΔT برابر 60 میکروثانیه

وزن : 3.8 کیلوگرم

قطر خارجی : 120 میلیمتر

طول : 551 میلیمتر

جنس بدنه : استنلس استیل AISI 316L

ساختار : الکترونیک خازنی

دریافت کاتالوگ

 

 

سری صاعقه گیر فلش کپتور

 FLASHCAPTOR

مدلها :

 AT-5315 با ΔT برابر 15 میکروثانیه

 AT-5330 با ΔT برابر 30 میکروثانیه

 AT-5345 با ΔT برابر 45 میکروثانیه

 AT-5360 با ΔT برابر 60 میکروثانیه

وزن : 3 کیلوگرم

قطر خارجی : 60 میلیمتر

طول : 325 میلیمتر

جنس بدنه : استنلس استیل AISI 316L

ساختار : الکترونیک خازنی

دریافت کاتالوگ

 

برای سهولت تست های دوره ای صاعقه گیرها ، مدلهای ریموت داری نیز ارائه شده که قابلیت تست صاعقه گیر از راه دور درآنها فراهم شده است .

 

سری صاعقه گیردات کنترولر ریموت دار

 DAT CONTROLER REMOTE

مدلها :

 AT-2515 با ΔT برابر 15 میکروثانیه

 AT-2530 با ΔT برابر 30 میکروثانیه

 AT-2545 با ΔT برابر 45 میکروثانیه

 AT-2560 با ΔT برابر 60 میکروثانیه

وزن : 3.9 کیلوگرم

قطر خارجی : 120 میلیمتر

طول : 604 میلیمتر

جنس بدنه : استنلس استیل AISI 316L

ساختار : الکترونیک خازنی

دریافت کاتالوگ

 

کلیه صاعقه گیرها تحت استانداردهای NF C 17102 و UNE 21186 و NP 4426 تولید و با جریان یکصد کیلو آمپری با شکل موج 10/350 میکروثانیه تست شده اند

 

در شکل و جدولهای زیر شعاع حفاظتی صاعقه گیر ها را مشاهده می کنید

 

شمارنده های تعداد اصابت صاعقه  

این شمارنده به دو دسته خودکفا ( از نظر تغذیه ) و غیر خودکفا تقسیم می شوند . در صاعقه گیر خودکفا ، شمارنده انرژی لازم برای ثبت تعداد اصابت صاعقه را از انرژی عبوری جریانات صاعقه تامین می کند اما در نوع غیر خودکفا ، شمارنده غیر از تعداد اصابت صاعقه اطلاعات دیگری را نیز ثبت می کند و امکان انتقال اطلاعات ثبت شده توسط فلش یو اس بی به رایانه در آن تامی شد شده است . این نوع از شمارنده ها انرژی لازم برای ثبت اطلاعات را از باتری های داخلی تامین می کنند .شمارنده مدل  AT-034G از نوع خودکفا و شمارنده مدل ATLOGGER از نوع غیر خود کفا می باشد.

 

ثبت کننده فعالیتهای صاعقه

ATLOGGER

مدل :  AT-004G

وزن : 0.6 کیلوگرم

ابعاد : 160 در 80 در 55 میلیمتر

محدوده حرارتی : از منفی 25 الی 70 درجه سانتیگراد

حداقل جریان کار : 1 کیلو آمپر با شکل موج 8/20 میکروثانیه

جنس بدنه : پلی کربنات

دریافت کاتالوگ

 

 

شمارنده تعداد اصابت صاعقه به سیستم

 LIGHTNING EVENT COUNTER

مدل :  AT-034G

وزن : 1 کیلوگرم

ابعاد : 150 در 65 در 52 میلیمتر

محدوده حرارتی : از منفی 25 الی 70 درجه سانتیگراد

حداقل جریان کار : 1 کیلو آمپر با شکل موج 8/20 میکروثانیه

جنس بدنه : پلی کربنات

دریافت کاتالوگ

 

برای دریافت اطلاعات بیشتر درخصوص سیستم حفاظت خارجی در برابر صاعقه می توانید با کارشناسان شرکت رهنما تجارت پاسارگاد تماس داشته باشید .
 درصورت نیاز شما ،  پس از بررسی شرایط محل مورد نظر ، بهینه ترین پیشنهاد و راه حل را ارائه خواهیم کرد .