خدمات و تجهیزات قابل ارائه توسط شرکت رهنما تجارت پاسارگاد

 

 responsive

حفاظت در برابر صاعقه

ارائه انحصاری صاعقه گیرهای خازنی شرکت اپلیکاسیون تکنولوجیکاس اسپانیا در ایران . صاعقه گیرهایی از جنس استیل و کیفیت بالا و تولید شده تحت استانداردهای بین المللی . تامین پوشش حفاظتی مناسب ساختمانها و تجهیزات در برابر اصابت مستقیم صاعقه در کلاسهای حفاظتی چهارگانه

responsive

حفاظت در برابر اضافه ولتاژ

حفاظت تانویه در برابر صاعقه عبارتست از حفاظت تجهیزات در برابر ضافه ولتاژهای ایجاد شده در زمان بروز صاعقه به جلد خارجی ساختمان و یا برخورد به محیط پیرامونی آن . با هر تخلیه شدید الکتریکی ، میدان شدید الکترومغناطیسی در اطراف آن ایجاد می شود که ...

responsive

سیستمهای زمین

با توجه به شرایط فیزیکی محل ، کاربری سیستم زمین و مستندات فنی لازمست در مورد نحوه اجرای سیستم زمین مواردی را مد نظر قرار دهیم .برای نمونه سیستم های زمین گسترده ، فرکانس بالا و یا سیستم های حفاظتی شبکه برق را می توان برشمرد .

responsive

حفاظت پیشگیرانه

گاهی لازمست تا مدتی قبل از ایجاد هوای توفانی همراه با صاعقه مطلع شویم و تمهیداتی برای جلوگیری از خسارتهای احتمالی ایجاد کنیم . این سیستم شرایط آگاهی ما را فراهم می آورد .

responsive

جوش اگزوترمیک

برای اتصالات دفنی سیستم های زمین ، جوشکاری اگزوترمیک توصیه شده است . در این نوع از جوشکاری فضای خالی در محل اتصال باقی نمی ماند و همین نکته به کیفیت نوع اتصال در سیستمهای زمین صاعقه گیرها کمک شایانی می کند .

responsive

مستندات

تهیه فیلم های آموزشی و تهیه و ارائه هندبوک هایی برای بیان ساده نکات اجرایی و استاندارد ها که به فرهنگ سازی در حوزه ارتینگ و حفاظت در برابر صاعقه کمک می کند از اقداماتیست که این مجموعه به آن توجه دارد .

 

 

برای دریافت اطلاعات بیشتر و یا مشاوره طراجی و اجرایی سیستم های زمین و حفاظت در برابر صاعقه می توانید با کارشناسان شرکت رهنما تجارت پاسارگاد تماس داشته باشید .
 ما پس از بررسی شرایط محل مورد نظر شما ، بهینه ترین پیشنهاد و راه حل را ارائه خواهیم کرد .