خدمات و تجهیزات قابل ارائه توسط شرکت رهنما تجارت پاسارگاد

 

 حفاظت در برابر صاعقه

حفاظت در برابر صاعقه

ارائه انحصاری صاعقه گیرهای خازنی شرکت اپلیکاسیون تکنولوجیکاس اسپانیا در ایران . صاعقه گیرهایی از جنس استیل و کیفیت بالا و تولید شده تحت استانداردهای بین المللی . تامین پوشش حفاظتی مناسب ساختمانها و تجهیزات در برابر اصابت مستقیم صاعقه در کلاسهای حفاظتی چهارگانه

حفاظت در برابر صاعقه

حفاظت در برابر اضافه ولتاژ

حفاظت تانویه در برابر صاعقه عبارتست از حفاظت تجهیزات در برابر ضافه ولتاژهای ایجاد شده در زمان بروز صاعقه به جلد خارجی ساختمان و یا برخورد به محیط پیرامونی آن . با هر تخلیه شدید الکتریکی ، میدان شدید الکترومغناطیسی در اطراف آن ایجاد می شود که ...

سیستم زمین

سیستمهای زمین

با توجه به شرایط فیزیکی محل ، کاربری سیستم زمین و مستندات فنی لازمست در مورد نحوه اجرای سیستم زمین مواردی را مد نظر قرار دهیم .برای نمونه سیستم های زمین گسترده ، فرکانس بالا و یا سیستم های حفاظتی شبکه برق را می توان برشمرد .

حفاظت پیشگیرانه صاعقه

حفاظت پیشگیرانه

گاهی لازمست تا مدتی قبل از ایجاد هوای توفانی همراه با صاعقه مطلع شویم و تمهیداتی برای جلوگیری از خسارتهای احتمالی ایجاد کنیم . این سیستم شرایط آگاهی ما را فراهم می آورد .

جوشکاری اختراقی سیستم زمین

جوش اگزوترمیک

برای اتصالات دفنی سیستم های زمین ، جوشکاری اگزوترمیک توصیه شده است . در این نوع از جوشکاری فضای خالی در محل اتصال باقی نمی ماند و همین نکته به کیفیت نوع اتصال در سیستمهای زمین صاعقه گیرها کمک شایانی می کند .

آموزش حفاظت در برابر صاعقه

طراحی و اندازه گیری

محاسبات ریسک صاعقه برای تعیین لزوم نصب سیستم حفاظت در برابر صاعقه یا عدم آن ، محاسبه ضخامت هادی های زمین ، آرایش سیستم زمین ، اندازه گیریهای پیوستگی الکتریکی ، تعیین مقاومت ویژه خاک ، اندازه گیری مقاومت زمین و ... از مواردی هستند که باید درنظر گرفته شوند .
 

 

برای دریافت اطلاعات بیشتر و یا مشاوره طراجی و اجرایی سیستم های زمین و حفاظت در برابر صاعقه می توانید با کارشناسان شرکت رهنما تجارت پاسارگاد تماس داشته باشید .
 ما پس از بررسی شرایط محل مورد نظر شما ، بهینه ترین پیشنهاد و راه حل را ارائه خواهیم کرد .